Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Stammdaten


Allgemeine Stammdaten
Messstellenname SCHODEN UP
Messstellennummer 26400750
Gewässer SAAR
Kilometer an der Wasserstraße 7.66 km
Betreiber WSA MOSEL-SAAR-LAHN, STANDORT SAARBRÜCKEN
Messstellenuuid 6bb310e3-5c89-439b-85e2-54a44a70cc67
Messwertgeber am Pegel
Geber Messwerte Messzeit
Wasserstand [cm] 293 17.06.2024 19:30 Uhr

Wasserstand [cm]